Địa chỉ: 34 Lô B, khu 7,2ha, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
Tel: 043. 761 7736 / 043. 761 7737 - Fax: 04.3761 7739.
Website: www.honghahn.com.vn, Email: info@honghahn.com.vn